شهروند- کارمندان بزرگ ترین کمپانی خدمات پستی در کانادا، کانادا پست، از دوشنبه این هفته وارد اعتصاب شده اند. این اعتصاب از شهرهای ادمونتون، ویندزور، هالیفکس و ویکتوریا شروع شد و دیروز سه شنبه به تورنتوی بزرگ کشیده شد. حدود ۹۰۰۰ کارمند کانادا پست تنها در تورنتوی بزرگ در حالت اعتصابند و این اتفاق روند تحویل بسته های پستی را با مشکلات فراوانی روبرو می کند.

 

اتحادیه ی کارگری این کارکنان می گوید که برای دست یابی به امنیت بیشتر، کاهش میزان اضافه کاری و بهبود سلامت و بهداشت کارمندان تحت این اتحادیه این اعتصاب شروع شده است و تا زمانی که اتحادیه و کانادا پست به توافقی همه جانبه و مورد قبول طرفین دست نیابند این اعتصاب ادامه خواهد داشت.

به گفته ی سخنگوی اتحادیه، تورنتو یکی مهم ترین نقاط پستی در کل کانادا است و این اعتصاب تورنتوی بزرگ را بیش از دیگر شهرهای کانادا تحت تاثیر قرار خواهد داد. دو طرف همچنان در حال مذاکره اند، اما تا کنون هیچ گونه توافقی میان آنها حاصل نشده است.