شهروند- جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دیروز سه شنبه طی یک سخنرانی در تورنتو اعلام کرد که دولت لیبرال فدرال کانادا در برنامه ی جدیدش برای مبارزه با گرمایش زمین و تغییرات شدید آب و هوایی مالیات کربن سوخت را به استانهایی که برای این منظور برنامه ی خاصی در نظر نگرفته اند تحمیل می کند. در این برنامه ی جدید تخفیف های سالانه برای کمک به پوشش دادن هزینه ها به خانواده های کانادایی تعلق خواهد گرفت.

 

سیل، گرم شدن هوا، آتش سوزی های پی در پی و خشکسالی نشان می دهد که گرمایش کره ی زمین تاثیر خود را هم اکنون بر کانادا گذاشته است و این مساله نشان می دهد دولت فدرال کانادا باید هرچه سریع تر برنامه ی مدون و فوری برای کاهش میزان مصرف آلاینده ها، که یکی از آنها سوخت است، در نظر بگیرد. جاستین ترودو معتقد است که مالیات کربن اعمال شده باعث خواهد شد قیمت سوخت بالاتر رفته و از این طریق میزان مصرف سوخت، تولید گازهای گلخانه ای و در نهایت آلودگی کاهش پیدا کند. به اعتقاد او بالا بردن قیمت آلاینده یک قدم مهم و اساسی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی است.

از سال آینده آلوده کردن در کانادا گران تر خواهد شد و شاید این امر موجب شود مردم شیوه ی دیگری را در زندگی در پیش بگیرند و دولت فدرال وعده می دهد تمام عواید ناشی از مالیات کربن در استانهایی که از آنها کسب شده است سرمایه گذاری شود. استانهایی که این مالیات اجباری به آنها تحمیل می شود انتاریو، نیوبرانزویک، مانیتوبا و ساسکاچوان هستند. دیگر استانها برای این منظور برنامه مدون و مشخصی را در نظر گرفته اند که مطابق با سیاست های دولت فدرال است.