شهروند- در هفته های اخیر تعداد تماس های تلفنی تقلبی از طرف سازمان مالیات بر درآمد کانادا (CRA) در کانادا افزایش پیدا کرده است و بسیاری از مردم کانادا قربانی این تماس های تلفنی هستند که از داخل خاک هندوستان و به قصد اخاذی انجام می شود. بسیاری از مردم کانادا به دلیل اعتماد کردن به این تماس ها هزاران دلار و همچنین اطلاعات محرمانه شان را از دست داده اند.

پلیس هندوستان به درخواست دولت کانادا و با همکاری پلیس کانادا به این مراکز تلفن حمله کرده است و تا کنون ده ها نفر را دستگیر کرده و مراکز تلفن را تعطیل کرده است. سازمان مالیات بردرآمد کانادا برای انجام مکاتبات معمولا از طریق نامه ی رسمی اداری اقدام می کند و هیچ وقت برای دسترسی به اطلاعات با تلفن شخصی تماس نمی گیرد، اما بسیاری از مردم کانادا این را نمی دانند و زمانی که به آنها گفته می شود تماس از طرف سازمان مالیات بردرآمد کانادا است به آن اعتماد کرده و اطلاعات خود را در اختیارشان قرار می دهند. این تماس های تقلبی سالهاست که در جریان است، اما میزان آنها به تازگی افزایش پیدا کرده است.

گفته می شود که میزان خسارت وارد شده به کانادایی ها طی سال های اخیر به رقمی حدود ۱۰ میلیون دلار می رسد.