شهروند- کانادا یک کشور مدافع حقوق بشر است و سالهاست که از پناهجویان و مهاجران به خوبی استقبال می کند، اما انتظار می رود که کسانی که به عنوان پناهجو وارد خاک این کشور می شوند قوانین و مقررات این کشور را رعایت کرده و روند قانونی را به درستی طی کنند. روند اخراج پناهجویان در پنج سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و از میزان حدود ۱۸۰۰۰ در سال ۲۰۱۲ نفر به حدود ۸۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۷ رسیده است، اما آژانس خدمات مرزی کانادا در خبری تازه می گوید که تصمیم دارد میزان اخراج پناهجویان را از خاک کانادا ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش دهد. این اخراج شامل حال پناهندگانی است که پرونده ی آنها طی پروسه ی قانونی پناهجویی رد شده است و دلایل کافی برای ادعای آنها موجود نیست.

این روند اخراج می تواند با پروسه های قانونی و کمک وکلا به تعویق بیفتد و در برخی موارد ممکن است برخی از این پرونده ها دوباره بررسی شود، اما این آژانس تصمیم دارد تا میزان اخراج پناهجویان را به حدود سالی ۱۰,۰۰۰ نفر برساند.

هم اکنون هزاران پناهجو که پرونده هایشان رد شده است در خاک کانادا هستند و باید هرچه سریع تر از خاک کانادا بیرون بروند.