در انتاریو یکی از اساسی ترین و مهمترین پوشش ها در اتومبیل “بیمه شخص ثالث” است. همانطور که به خوبی مطلع هستید شرکت های بیمه در قالب ۱ و ۲ میلیون دلار آنرا در معرض فروش گذاشته و با توجه به تنوع متفاوت خسارات و غرامات مردم را تشویق به خرید پوشش بیمه ۲ میلیونی می کنند که بسیار هم منطقی است، ولی لازم است بدانید که در انتاریو خرید پوشش بیمه شخص ثالث به میزان ۲۰۰ هزار دلار از طرف مقامات قانونی و مراجع ذیصلاح قضایی اجباری است که از این میزان ۱۹۰ هزار دلار آن به غرامات و صدمات بدنی و نقص عضو تخصیص یافته و بقیه که ۱۰ هزار دلار است برای خسارات مالی است. یکی دیگر از مواردی که فقط در دو استان کانادا (کبک و انتاریو) اجباری است پرداخت مستقیم خسارت (دارای مقصر حادثه) به بیمه گذار است به عبارت دیگرچنانچه شخصی در تصادفی که مقصر نیست صدمه مالی یا جانی و بدنی ببیند برای تسهیل در پروسه خسارت لازم نیست که زیان دیده به شرکت بیمه مقصر حادثه مراجعه نماید و به جای آن به شرکت بیمه خود مراجعه کرده و خسارت یا غرامتش را دریافت می کند و بعد شرکت بیمه مربوطه با حق جانشینی به شرکت بیمه مقصر حادثه مراجعه و تا سقف مبلغ خسارت را بازیافت می کند.

 

غرامات و هزینه های پزشکی: برای اصطلاحا هزینه های سرپایی و جزیی تا سقف ۳۵۰۰ دلار و برای هزینه های پزشکی اساسی تر تا میزان ۶۵ هزار دلار برای هر فرد تا ۵ سال و برای غرامات فاجعه آمیز / نقص عضو تا سقف یک میلیون دلار.

 

هزینه های تدفین وخاکسپاری به میزان ۶۰۰۰ دلار که این میزان با پرداخت حق بیمه اضافی قابل افزایش است.

اگر بر اثر تصادف شخصی دچار نقص عضوشود و قادر به ادامه فعالیت نباشد آن موقع تا سقف ۷۰ درصد حقوقش و حداکثر هفته ای ۴۰۰ و حداقل ۱۸۵ دلار دریافت می کند این مبلغ تا ۱۰۴ هفته قابلیت پرداخت دارد البته یک هفته اول پرداختی انجام نمیشود و دوره انتظار خواهد بود.

 

غرامت فوت: اگر فوت بر اثر تصادف اتومبیل در ۱۸۰ روز اول باشد یا طی ۳ سالی که از تصادف گذشته همواره مصدوم در بستر بوده و بعد فوت کند مشمول پوششذیل میباشد:

ـ ۲۵۰۰۰ دلار به همسر و ۱۰۰۰۰ دلار به هر یک از بازماندگان.

 

حق طرح دعوی کردن و تحت تعقیب قانونی قرار دادن برای “درد و رنج” بر اثر تصادف:

اگر تصادف برای مصدوم باعث درد و رنج بسیاری شود و اصطلاحا ” آستانه صدمه پذیری بالایی را دچار شود”این امکان برایوی میسر خواهد شد.

 

حق طرح دعوی کردن و تحت تعقیب قانونی قرار دادن برای از دست دادن درآمد: هر شخص مصدومی این امکان را دارد تا سقف ۷۰ درصد از درآمدی که دیگر قابلیت کسب آن را ندارد را از شرکت بیمه طلب نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از پوشش های غرامتی و خسارتی در تصادف اتومبیل با بروکر بیمه خود تماس بگیرید و مشورت کنید.

شاد و موفق و سربلند باشید.