شهروند- درک ویلیام استفنسون (Derek William Stephenson) ، معلم انگلیسی دبیرستان Cole Harbour در هالیفکس به دلیل رفتار بد و حمله به یکی از دانش آموزان در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شد.

 

این معلم در ماه نوامبر به یکی از دانش آموران حمله کرد و بعد از اینکه هندزفری را از گوش این نوجوان ۱۵ ساله بیرون کشید او را ابتدا به دیوار و بعد به زمین کوبید. این دانش اموز به مسئولان مدرسه شکایت کرد. خوشبختانه معاینات پزشکی نشان داد که آسیبی به وی وارد نشده است. این معلم هم اکنون داوطلبانه از کار کنار رفته است و گواهی تدریس خود را تسلیم کرده است.

برخی مقامات آموزش  و پرورش هالیفکس می گویند که این معلم دارای سابقه ی کیفری و خشونت است. هنوز مشخص نیست مسئولان مدرسه تا چه میزان از این سوابق آگاهی داشته اند. معلم ها برای استخدام شدن نیاز به یک بررسی سابقه (عدم سوء پیشینه) دارند و در ضمن کار تنها در صورتی دوباره گذشته شان بررسی  می شود که سه ماه از کار مرخصی بگیرند. فاکتورهای زیادی برای فهم این که یک کارمند مجرم است یا نه وجود دارد، و به همین سادگی نمی توان سوابق کیفری افراد را به دست آورد و بر اساس آن تصمیم گرفت.