شهروند علی شریفیان: ژان کریتین، نخست وزیر سه دوره دولت اکثریت لیبرال ها و همینطور وزیر دادگستری و دارایی دولت های پیر ترودو به نخست وزیر تازه برگزیده کانادا توصیه کرده که با همه صحبت و مذاکره کن. کریتین در مصاحبه ای که هفته گذشته از سی تی وی پخش شد به نخست وزیر چهل و سه ساله کانادا گفت: «برای من دیالوگ بسیار مهم است. حتی با پوتین هم حرف بزن.» هارپر با رئیس جمهوری روسیه بر سر مسائل اوکراین حاضر به مذاکره و گفت و گو نشد. شمار زیادی از افراد دیگر هم نصیحت های مختلفی به جاستین ترودو در زمینه مسائل مختلف کرده اند و از جمله ویلیام شاتنر، هنرپیشه مشهور سریال های تلویزیونی در برنامه «این ساعت ۲۲ دقیقه است.» به ترودو درس بازیگری و مشخصا فن بیان داد. باید بگویم درسی که داد به درد هنرپیشه های تجاری می خورد و لوس و بی مزه بود. به نظر من از نظر تخصصی حتی ترودو هنرپیشه نیست، اما به عنوان یک سیاستمدار جوان با مردم خیلی خوب رابطه برقرار می کند و یکی از دلایل موفقیتش هم همین توانمندی اش بود. به علاوه جاستین ترودو مدتی تئاتر درس داده است.

ویلیام شاتنر در حال گفت وگو با جاستین ترودو

ویلیام شاتنر در حال گفت وگو با جاستین ترودو