شهروندـ پلیس دوشنبه شب، پیکر بی جان کریستوفر هیندمن Christopher Hyndman، یکی از دو بازیگر شوی تلویزیونی “استیون و کریس” را در شرق تورنتو پیدا کرد.

روز سه شنبه، پلیس تورنتو به سی بی سی گفت که دوشنبه سوم آگوست ۲۰۱۵ کمی از ۱۱ شب گذشته، در تقاطع خیابان کوئین و برادویو، هیندمنِ ۴۹ ساله را در پیاده رو مرده یافته است.

الی گلسنر، خبرنگار هنری سی بی سی گفته است که این محل نزدیک خانه ای است که کریس و استیون باهم زندگی می کردند.

کریستوفر هیندمن(راست) در کنار همبازی و همراهش استیون سابادوس

کریستوفر هیندمن(راست) در کنار همبازی و همراهش استیون سابادوس

روابط عمومی سی بی سی، با استیون سابادوس همبازی او در شوی تلویزیونی و همراه او در زندگی خصوصی، و خانواده و دوستان و همکارانش اظهار همدردی کرده است.

کریستوفر هیندمن که در نیوفاندلند بزرگ شده بود، در سال ۱۹۹۲ به گروه سابادوس که یک کمپانی طراحی بود پیوست. آنها قبل از شوی استیون و کریس، در چند برنامه ی موفق از جمله برنامه هایی در کانال خانه و باغبانی، shows Chic with Steven and Chris, Design Rivals and Designer Guys.

شوی استیون و کریس از تلویزیون سی بی سی در سال ۲۰۰۸ آغاز شد.

هنوز دلیل مرگ این بازیگر ۴۹ ساله معلوم نیست و پلیس اعلام کرده به خاطر احترام به حریم شخصی خانواده، پلیس از اظهارنظر بیشتر خودداری می کند، اما تحقیق ها و مصاحبه با افراد ادامه دارد.