شهروند علی شریفیان: روز شنبه با وجود سرمای هوا، تظاهر کنندگان چند خیابان مونترال را در نوردیدند و با شعار ها و پلاکاردهایی که در دست داشتند، از دولت جدید و فرنسوا لوگو رهبر «ائتلاف برای آینده کبک» که در انتخابات اول اکتبر به قدرت رسیده خواستند که در زمینه جلوگیری از بدتر شدن وضعیت محیط زیست و تلاش برای حفظ آن دست به اقدامات فوری و موثر بزند.The Planet Goes to Parliament نام سازمانی است که این تظاهرات و همزمان با آن چند تظاهرات در دیگر شهرهای کبک برگزار و مدیریت کرده است.

 

ناتالی روآ سخنگوی این سازمان به رسانه ها گفته ما این تظاهرات را به این دلیل برگزار می کنیم که متوجه شدیم در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر بحث زیادی در باره حفظ محیط زیست نشده و اکنون هم نمی شود.

فرانسوا لوگو، نخست وزیر جدید کبک گفته من پیام شما را شنیدم و این موضوع را جزو اولویت های دولت خود قرار می دهم اما خود او در این تظاهرات شرکت نداشت. ماری شانتال چاسه، وزیر حفظ محیط زیست کابینه لوگو در تظاهرات حضور یافته بود.

این سازمان تا به اینجا در پائیزی که دارد به پایان می رسد پنج تظاهرات برگزار کرده و در آینده نزدیک دو تظاهرات دیگر در مونترال و کبک و یک تظاهرات هم همزمان با همایش سازمان ملل درباره حفظ محیط زیست برگزار خواهد کرد.