شهروند: قاضی جان مک ماهان قاضی یک دادگاه عالی انتاریو پس از حضور بروس مک آرتور در این دادگاه اعلام کرد، محاکمه متهم ممکن است در ماه سپتامبر یا ژانویه ۲۰۱۹ شروع شود. بروس مک آرتور متهم به قتل عمد هشت تورنتویی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ است .

 

قربانیان  همه از کسانی بوده اند که یا در Gay Village ( محله همجنس گرایان)  زندگی می کردند و یا به آن محله رفت و آمد داشته اند. پلیس تورنتو در ماه ژانویه پس از کشف جسد این قربانیان و تحقیقاتی که یک ماه طول کشید، توانست بروس مک آرتور را دستگیر کند. بروس مک آرتور هم اکنون در زندانی در جنوب تورنتو در منطقه اتوبیکوک حبس است.