شهروند- دولت محافظه کار جدید انتاریو بودجه ی ۱۰۰ میلیون دلاری بازسازی مدارس را لغو کرد. این لغو بودجه در پی لغو برنامه ی cap-and-trade  انجام می شود. از تاریخ سوم جولای هیئت مدیره ی مدارس در جریان این امر قرار گرفته اند و به آنها گفته شده است که وام کاهش گازهای گلخانه ای قطع شده است و تنها پروژه های در حال انجام و قراردادهایی که پیش از این تاریخ بسته شده است، اجرایی خواهد بود. این وام ها با تصمیم دولت لیبرال و در ماه آوریل سال جاری در اختیار مدارس قرار گرفت تا بازسازی های لازم را در زمینه ی بهبود ساختمان و جلوگیری از به هدر رفت انرژی در مدارس انجام دهند.

دیدار داگ فورد (راست) با جان توری شهردار تورنتو

این تصمیم داگ فورد در درازمدت به بهبود سیستم مدارس ضربه خواهد زد و تاثیر مستقیم آن بر روی دانش آموزان خواهد بود. هم اکنون بسیاری از کلاس ها در مدارس انتاریو سیستم گرمایشی و سرمایشی درستی ندارند و به دلیل قدیمی بودن ساختمان ها و درزهای پنجره های قدیمی انرژی زیادی در این مدارس و در کلاس ها به هدر میرود. ظاهرا داگ فورد نیز مانند دونالد ترامپ به سختی مشغول عملی کردن تمام وعده های انتخاباتی و از بین بردن و یا لغو قوانینی است که سالها برای ایجاد و تصویب آنها هزینه و انرژی صرف شده بود.