شهروند- دولت فدرال کانادا طی اقدامی قانونی توزیع نشریه ی Your Ward News به وسیله ی کانادا پست را ممنوع کرد. این نشریه که به صورت فصلی منتشر می شود و دفتر اصلی اش در تورنتو واقع است به دلیل انتشار سخنان نفرت انگیز علیه اقلیت ها، یهودیان، زنان و جامعه ی “کوئیر” بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۶ دولت فدرال به صورت موقت توزیع این نشریه را به وسیله ی کانادا پست ممنوع کرد، اما این ممنوعیت که برای مدت کوتاهی اعمال شد، تغییری در روند نشر محتویات این نشریه ایجاد نکرد.

 

سردبیر این مجله جیمز سیرز (James Sears) نام دارد. جیمز سیرز در وب سایت شخصی اش خودش را به عنوان متخصص در مهارت گول زدن معرفی کرده است. سیرز قبلا پزشک بود ولی به دلیل آزار و اذیت جنسی بیماران پروانه ی پزشکی اش لغو شد. جیمز سیرز و ناشرش لروی سنت جرمین (Leroy St. Germaine) در سال ۲۰۱۷ به دلیل نفرت پراکنی علیه زنان و یهودیان بازداشت و جریمه شدند. سیرز و همکارش میگویند که نشریه شان بزرگ ترین نشریه ی ضد مارکسیستی در جهان است. سیرز می گوید بزودی “کلوپ مردان واقعی” را در تورنتو راه اندازی خواهد کرد و در آن مهارتهای گول زدن زنان را به مردان آموزش خواهد داد. همچنین سیرز در تلاش است تا کلوپی برای طرفداران هیتلر و عقایدش بازگشایی کند.