شهروند- محققان کانادایی دانشگاه Dalhousie  موفق به کشف نوع جدیدی از حیات شده اند که بسیار متفاوت تر از تمامی موجودات زنده ای است که تاکنون کشف شده است. این موجودیت به هیچ یک از طبقه بندی های حیوانی، گیاهی، قارچی، باکتری که تاکنون شناسایی شده است تعلق ندارد و شاید باید برای آن شاخه ی جدیدی برای درخت زندگی در نظر گرفته شود.

 

محققان این گونه ی جدید را در بررسی خاک جمع آوری شده  از جنگل های اطراف هالیفکس کشف کردند. نام این موجودیت جدید hemimastigotes است. یکی از محققان این دانشگاه می گوید تاکنون نمی دانستیم همچین نوع حیاتی وجود دارد و تا به حال به آن فکر نکرده بودیم.

دانشمندان دانشگاه Dalhousie تخمین می زنند که عمر این گونه ی زنده به میلیون ها سال قبل برگردد؛ به زمانی که هیچ نوع حیاتی بر روی کره ی زمین وجود نداشته است. چندین سال پیش، یکی از محققان این دانشگاه در ضمن پیاده روی خود در بهار مقداری از خاک جنگل را در اطراف هالیفکس جمع آوری کرد و در ضمن بررسی های آزمایشگاهی متوجه حرکت های عجیب دو نوع موجودیت شد که تاکنون مشاهده نشده بود. نتایج تحقیقات این دانشگاه به تازگی منتشر شده است.