شهروند- پلیس تورنتو شش دانش آموز مدرسه ی کاتولیک سنت مایکل را به جرم تجاوز و آزار و اذیت جنسی دستگیر کرد. این آزار و اذیت های بسیار خشونت بار که توسط گروهی از دانش آموزان انجام شده است، فیلم برداری شده و در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده اند. یکی از مقامات پلیس تورنتو می گوید که پنج تا از دانش آموزان دیروز دوشنبه خودشان را به پلیس معرفی کردند و ششمین دانش آموز در راه مدرسه دستگیر شد.

 

هر شش دانش آموز که هویت آنها تحت قانون جزای جوانان محفوظ است با اتهامات متعددی روبرو هستند. عمده ی اتهامات این دانش آموزان حمله، حمله ی جنسی گروهی و حمله با اسلحه است. هر شش دانش آموز، دو ۱۴ ساله و چهار ۱۵ ساله دیروز دوشنبه در دادگاه حاضر شدند و به قید وثیقه آزاد شدند.

دادگاه اصلی آنها ۱۹ ام ماه دسامبر برگزار می شود. این دانش آموزان اجازه ندارند با مربی شان صحبت کنند و در دویست متری محل وقوع حادثه حاضر شوند. همچنین تنها با والدین می توانند از فضای مجازی استفاده کنند و با وثیقه های ۵۰۰۰ و ۷۰۰۰ دلاری آزادند.

سنت مایکل مدرسه کاتولیک مخصوص پسران است و یکی از مقامات پلیس می گوید، تعداد این حملات و خشونت های جنسی بیشتر از  دو مورد گزارش شده باشد. وکیل دانش آموزانی که مورد آسیب و خشونت واقع شده اند می گوید که دیدن این صحنه ها و این که دانش آموزان می توانند چنین بلایی سر خودشان بیاورند بسیار دردناک است.