شهروند- پلیس آلبرتا در حال بررسی یک ویدیو است که روز یک شنبه در فضای مجازی منتشر شد. این ویدیو دو پسربچه را نشان می دهد که به طرز وحشیانه و بی رحمانه ای در حال کشتن یک  کایوتی هستند.

در این ویدیو این دو پسر بچه ابتدا سر کایوتی را که از پاهایش آویزان کرده اند، به پشت اسنوموبیل می کوبند و سپس او را بر روی برفها رها می کنند. کایوتی برای مدتی در حالی که بهت زده است بی جان بر روی زمین می افتد و با نگاهی پر از وحشت پلک می زند. بعد از مدتی  این دو پسر بچه با اسنوموبیل به او حمله می کنند و کایوتی بعد از مدتی به طرز فجیع و دردناکی جان می دهد. این ویدیو توسط مردی از Grande Prairie در اختیار شبکه ی سی بی سی گذاشته شده است و نمی خواهد نامش منتشر شود.

این مرد می گوید که این اتفاق را سریع به پلیس و مرکز حیات وحش و شیلات آلبرتا اطلاع داده است. به گفته ی این مرد این اتفاق در آخر هفته در Sexsmith رخ داده است. این مرد شخصا این دو پسر را نمی شناسد اما می گوید امیدوار است که متوجه اعمالشان شده و به آنها کمک شود زیرا این رفتار وحشیانه از انسان عادی برنمی آید.

پلیس آلبرتا می گوید که این دو پسربچه را شناسایی کرده است اما هنوز جزییات جرم و هویت آنها اشکار نشده است. مردی که شاهد اولیه این ماجرا بوده است آن را فجیع و غیرانسانی خواند.