شهروند- شرکت معدن   RNC Minerals که دفتر مرکزی اش در تورنتو قرار دارد دومین قطعه ی بزرگ طلا در دنیا را در معدنی در استرالیا یافته است. رئیس این شرکت معدن، مارک سلبی (Mark Selby) میگوید که کارمندانش در استرالیا طی هفته ی گذشته موفق شده اند ۹۲۵۰ اونس طلا معادل ۱۵ میلیون دلار از معدن Beta Hunt در استرالیا استخراج کنند. در میان یافته های این شرکت معدن دو قطعه بسیار بزرگ طلا نیز وجود دارد. یکی از این قطعات تقریبا ۹۵ کیلوگرم وزن دارد و حاوی ۲۴۴۰ اونس طلاست. این قطعه دومین قطعه ی یافته شده در نوع خودش است و تقریبا حدود ۴ میلیون دلار ارزش دارد. دومین قطعه حدود  ۶۳ کیلوگرم وزن دارد و حاوی ۱۶۲۰ اونس طلاست که حدود ۲.۶ میلیون دلار ارزش گذاری شده است.

این قطعات طلا از یک معدنی که سلبی آن را کوچک می خواند استخراج شده اند. به گفته ی او این استخراجات اتفاق بسیار کم نظیری است و ممکن است در طول عمر تنها یکبار برای یک شرکت معدن اتفاق بیفتد.

سلبی می گوید از زمان دریافت این خبر خواب به چشمانش نیامده است. نکته ی جالب این است که این استخراج در معدنی اتفاق افتاده است که از سال ۱۹۷۰ تاکنون تنها نیکل از آن استخراج شده است و اولین بار است که در آن طلا یافت می شود. این معدن در شهری کوچک به نام کامبالدا (Kambalda) در استرالیا واقع شده است.