شهروند- علی شریفیان:  در اواسط نوامبر سال ۱۹۶۸ یک تیم از جراحان و متخصصان قلب بیمارستان سنت مایکل تورنتو به سرپرستی دکتر جان . ک . ویلسون بالاخره موفق شدند عمل پیوند قلب را پس از اینکه چند بار در انجام این کار ناکام شده و به نتیجه مطلوب نرسیده بودند، به انجام برسانند . روز شنبه هفته گذشته پنجاهمین سالگرد این موفقیت پزشکان کانادایی بود.

 

بیماری که عمل پیوند قلب روی او انجام شد، جوان ۱۸ ساله ای بود که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود اما قلبش همچنان می تپید. دکتر جان . ک . ویلسون هم اکنون ۹۳ سال دارد و زمانی که ۴۳ ساله بود، این عمل حساس را با کمک تیمی از دستیارانش انجام داده است. این عمل که با موفقیت توام و به پایان رسید، باعث شد جراحان دیگر کانادایی برای انجام اینکار تشویق شوند.

انجام عمل پیوند قلب امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی پزشکی به مراتب به شیوه آسانتر و موفق آمیز تری انجام می شود . پیش از تیم پزشکان کانادایی،  دکتر کریستینا برنارد، جراح قلب آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۷ یعنی یک سال پیش از جراحان کانادایی موفق شده بود برای نخستین بار عمل پیوند قلب را انجام دهد. پروفسور برنارد بخاطر این عمل دشوار در سال ۱۹۶۷ شهرتی عالمگیر پیدا کرد.