شهروند- نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که میزان تولد نوزادانی که مادرشان مقیم کانادا نیستند بسیار بیشتر از تعدادی است که سازمان آمار کانادا نشان می دهد. این پدیده که به گردشگری به هدف تولد نام گرفته است توجه دولت فدرال کانادا را به سوی خودش جلب کرده است و به دقت در حال بررسی آن است. سازمان آمار کانادا می گوید که در سال ۲۰۱۶ تنها ۱۳۱ نوزاد از گردشگران خارجی در کانادا متولد شده اند .

 

اما موسسه ی اطلاعات بهداشتی کانادا که با نام اختصاری CIHI شناخته می شود و به طور مستقیم به اطلاعات بیمارستان و رسید پرداخت بیماران پذیرش شده دسترسی دارد، می گوید که تعداد نوزادان گردشگران خارجی  درسال ۲۰۱۶ رقمی معادل ۳۲۰۰ نوزاد بوده است. این یافته ها و تحقیقات نشان می دهد که نه تنها ارقام بسیار با سازمان اطلاعات و آمار کاناد متفاوت است، بلکه این روند بسیار در حال افزایش است.

بسیاری از افراد سالیانه با ویزای گردشگری و تنها برای تولد فرزندانشان وارد خاک کانادا می شوند. وزیر مهاجرت کانادا، احمد حسین، می گوید که دولت فدرال در حال بررسی این پدیده است تا ابعاد آن به درستی روشن شود. دولت لیبرال کانادا هم اکنون از قانونی حمایت می کند که بر اساس آن نوزادانی که در خاک کانادا متولد شوند، بدون در نظر گرفتن محل تولد و اقامت مادر، شهروندی کانادا را دریافت می کنند. نمایندگان حزب محافظه کار با این قانون مخالفند و می گویند شهروندی کانادا باید تنها به نوزادانی داده شود که مادرانشان در هنگام زایمان اقامت دائم و یا شهروندی کانادا را داشته باشند.