شهروند- علی شریفیان: نتایج یک بررسی دقیق و جدید نشان می دهد ساکنان بریتیش کلمبیا، سالم ترین مردم در کانادا هستند و نمره آ می گیرند.

پائین ترین کیفیت سلامتی هم به سه منطقه شمالی و ۱۲کشور غربی جهان متعلق است. در این رده بندی طول عمر و کم و بیش بودن طول زندگی نوزادان در نظر گرفته شده است.

heath-reportدر بررسی های انجام شده برای انجام این رده بندی کمیت و کیفیت زندگی و خرجی که برای هزینه های درمانی می شود، در نظر گرفته نشده است.

با این ترتیب اهالی بی سی سالم ترین مردم کانادا هستند. ورزشکار هستند. سیگارکمتر می کشند و از مصرف سنگین الکل خودداری می کنند. بعد از بی سی، انتاریو قرار دارد که نمره ب دارد. نیو برانزویک نمره سی دارد و در رده بعدی نوا اسکوشیا و نیو فاوند لابرادور قرار می گیرند که با نمره د در واقع رفوزه هستند.

در این بررسی ها سوئیس در رده اول، کل کانادا در رده دهم قرار دارد و از میان استانها، مناطق و ۱۶ کشور غربی مورد مطالعه آمریکا بیست و پنجم و منطقه شمالی نانوت در رده آخر یعنی رده بیست و نهم قرار گرفته است.