روز سه شنبه ۱٨ فروردین ٨٨ کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به کم کردن اضافه کاری و عدم پرداخت دستمزدهایشان و نیز اعتراض به  …


شهروند ۱۲۲۴ ـ پنجشنبه  ۹ اپریل  ۲۰۰۹


 

روز سه شنبه ۱٨ فروردین ٨٨ کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به کم کردن اضافه کاری و عدم پرداخت دستمزدهایشان و نیز اعتراض به دستگیری علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در محل کارخانه دست به اعتصاب زدند.

کمیته دفاع از کارگران هفت تپه از این حرکت کارگران پشتیبانی کرد و خواهان حمایت گسترده ی افراد و گروه ها و پوشش دادن خبری شد.

 گفتنی ست "کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه" طبق فراخوانی اعلام موجودیت کرد و صدها تن از فعالان سیاسی، حقوق بشری، دانشجویی، زنان و … با امضای خود از این کمیته حمایت کردند.

در بیانیه ی اعلام موجودیت، ضمن برشمردن مشکلاتی که تاکنون کارگران هفت تپه با آن روبرو بودند، آمده است:

… صحبت از بیکارسازی تعداد زیادی از کارگران، واگذاری کارخانه به بخش خصوصی و سپس تغییر کشت زمین های کشاورزی و به عبارتی نابودی نیشکر هفت تپه می شود. همه ی این ها بدین معناست که نظام سرمایه داری علاوه بر فشارهای غیر انسانی به نمایندگان کارگران هفت تپه، زندگی حدود ۴ هزارکارگر و خانواده هایشان را نیز برای همیشه در معرض نابودی قرار داده است.

در پایان این بیانیه که روز دهم فروردین ۸۸ صادر شده است تاکید شده: ما امضاکنندگان، ضمن اعتراض به سرکوب ها، آمادگی خود را برای حمایت مؤثر و همه جانبه از حقوق کارگران هفت تپه برای پایان دادن به هرگونه پیگرد و محاکمه ی اعضای هیئت مدیره ی سندیکا و آزادی علی نجاتی رئیس هیئت مدیره ی سندیکای کارگران هفت تپه اعلام داشته و با تشکیل "کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه"  اعلام می کنیم از این پس، به هر طریق ممکن … برای توقف فضای سرکوب و ارعاب نسبت به فعالان کارگری  و احقاق و تثبیت حقوق و مطالبات کارگران در هفت تپه اقدام خواهیم کرد.

چنانچه مایلید اسم شما نیز جزو حامیان این کمیته باشد، از وبلاگ آن به آدرس komitedefa7.blogfa.com دیدن کنید.