شهروند ـ بر اساس طرح جدید راهنمایی رانندگی که از ماه می ۲۰۱۷ اجرایی خواهد شد رانندگان اهل انتاریو که تا آن زمان جریمه های رانندگی خود را به طور کامل پرداخت نکنند نمی توانند پلاک ماشین خود را تمدید کرده و یا پلاک جدید دریافت نمایند. هم اکنون طرح عدم دریافت پلاک تنها برای تخلفات نظیر پارک کردن در جای نامناسب و عبور از چراغ قرمز اجرا می شود و همین موجب شده است که حدود ۱.۴ بیلیون دلار جریمه ی پرداخت نشده رانندگی ناشی از تخلفات دیگر وجود داشته باشد و سالهاست که شهرداری های انتاریو برای جمع آوری این پول از دولت تقاضای کمک می کند.

بعضی از این جریمه ها به ۵۰ سال پیش بر می گردد و دسترسی به آنها کار راحتی نیست بنابراین در این طرح جدید تنها جریمه های تا ۷ سال گذشته مورد نظر است و باید پرداخت گردد. جریمه های پرداخت نشده برای ۷ سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار است و اگرچه ممکن است جمع آوری همه ی آنها کار سختی باشد، اما این طرح باعث خواهد شد که پیام مهمی به متخلفان داده شود.

هم اکنون رانندگانی که جریمه های ناشی از سرعت غیرمجاز دارند پلاک ماشین هایشان ضبط می شود و وجود این طرح جدید فشار مضاعفی خواهد بود که مردم را مجبور به پرداخت جریمه هایشان کند.