شهروند : هفته گذشته بیل مورونو، وزیر دارایی و امور مالی دولت لیبرال گزارش به روز شده اقتصادی و امور مالی دولت متبوعش را به مجلس ارائه کرد. در برنامه های اقتصادی دولت آنگونه که مورونو به نمایندگان مجلس توضیح داد، مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون دلار در ۶ سال آینده برای افزایش صادارات در نظر گرفته شده تا صادرات کشور به میزان ۵۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند.

 

افزایش صادرات به تولیدات کشاورزی و غذایی مربوط می شود و صادرات انرژی در این افزایش مورد نظر نیست.

مورونو یادآور شد که ۹۹ درصد تولیدات نفتی کانادا به آمریکا صادر می شود، در حالی که دولت قصد دارد به خاطر سیاست های اقتصادی غیرقابل اطمینان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به انجام تجارت بیشتر در زمینه های دیگر و با دیگر کشورهای عضو گروه هفت کشورهای در حال توسعه و بویژه چین بپردازد.

دلیل دیگر این است که ترامپ سعی بسیار به افزایش منافع آمریکا و محافظت از آن در زمینه ی صادرات و واردات دارد.

در حال حاضر شش درصد تولیدات کانادا را تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی تشکیل می دهند، و این درصد قابل توجهی است و اقلام تولیدی این بخش و همینطور قسمت های صنعتی – تولیدی دیگری که ظرفیت رشد تولیدی بیشتری دارند در این برنامه مورد نظر دولت است. مورونو خاطر نشان کرد بر حسب طرح دولت برای این افزایش ۵۰ درصدی طرح هایی که داریم از سال مالی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ شروع می شود.