شهروند- بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط Dignitas ، حدود ۱۳۱ کانادایی در سال ۲۰۱۶ برای رفتن به یک مرکز اتانازی در سوئیس ثبت نام کردند. این مرکز به افرادی که از بیماری های غیر قابل درمان رنج می برند کمک می کند تا با کمک پزشکان به زندگی خودشان پایان دهند. از این ۱۳۱ کانادایی ۵ نفر در سال ۲۰۱۶ به سوئیس سفر کردند که نسبت به تعداد ۷ نفر در سال ۲۰۱۵ و ۱۱ نفر در سال ۲۰۱۴ کاهش داشته است.

سال گذشته پارلمان کانادا قانونی را به تصویب رساند که به بیماران خاص در داخل کانادا اجازه می دهد اتانازی انجام دهند، قانونی که با انتقادات بسیار زیادی مواجه شد.

این قانون که از ۱۷ ماه جون سال ۲۰۱۶ در کانادا اجرا می شود، استفاده از اتانازی را تنها محدود به بیمارانی می کند که از لحاظ ذهنی قدرت تصمیم گیری دارند، از بیماری سختی رنج می برند که حتما بر اساس تشخیص پزشک منجر به مرگ خواهد شد و به طور قطع درمانی برای آن وجود ندارد.

در سال ۲۰۱۶ حدود ۷۷۶۴ بیمار از ۹۸ کشور دنیا در این مرکز در سوئیس ثبت نام کردند ولی تنها ۲۰۱ نفر برای استفاده از این خدمات راهی این مرکز در کشور سوئیس شدند. این افراد به زندگی و مرگ با حرمت معتقدند و فکر می کنند که اتانازی، شیوه ای که در آن فرد بیمار با میل خودش و به کمک دکتر با آرامش به زندگی اش پایان می دهد، راه حل خوبی برای آنهاست.

این قانون در کانادا همچنان با انتقادهای زیادی روبروست و هر روزه اصلاحات جدیدی به آن اضافه می شود تا به طور کامل حدود استفاده از آن روشن و واضح باشد.