جمعی از نمایندگان اعضای شورای عمومی جمعیت ال یاسین در اعتراض به بیش از ۱۱ ماه حبس در سلول انفرادی و شکنجه های جسمی و روحی استاد ایلیا

 شهروند ۱۲۳۳ ـ پنجشنبه 11 جون ۲۰۰۹

به گزارش روابط عمومی جمعیت آل یاسین، از روز ۱۹خرداد۸۸، جمعی از نمایندگان اعضای شورای عمومی جمعیت ال یاسین در اعتراض به بیش از ۱۱ ماه حبس در سلول انفرادی و شکنجه های جسمی و روحی استاد ایلیا (پیمان فتاحی) ـ رهبر جمعیت ال یاسین ـ در محل مرقد امام خمینی ‌دست به روزه مستمر (اعتصاب غذا) زده اند. شرکت کنندگان که تا حال به بیش از دویست نفر رسیده اند در تجمع خود با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان"ما خواستار رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت جسمانی استاد ایلیا هستیم"،"ما خواستار پایان شکنجه جسمانی و روحی استاد ایلیا هستیم"و"آقای شاهرودی آیا فرمان هشت ماده ای امام فراموش شده است؟"اعتراض خود را به بازداشت ها،‌ شکنجه ها و رفتارهای غیر قانونی دایره مذاهب وزارت اطلاعات و شدت گرفتن حملات و تخریبهای مطبوعاتی و رسانه ای علیه استاد ایلیا (پیمان فتاحی) و اعضای جمعیت ال یاسین اعلام نمودند. شرکت کنندگان مصرانه خواستار دخالت مستقیم مقام رهبری در پرونده استاد ایلیا (پیمان فتاحی) و جمعیت ال یاسین در
پایان بخشیدن به ظلم ها و بیعدالتی های آشکار دایره مذاهب وزارت اطلاعات بر علیه این جمعیت و رهبر و اعضای دربند آن شدند.

در همین رابطه شورای عمومی جمعیت ال یاسین بیانیه ی زیر را صادرکرده است:


 

ما نمایندگان شورای عمومی جمعیت ال یاسین، در اعتراض به دو سال ظلم، بیعدالتی و تحریف در حق استاد ایلیا (پیمان فتاحی) و جمعیت ال یاسین؛ در اعتراض به قریب به یک سال زندان انفرادی استاد ایلیا که باعث مشکلات تنفسی جدی برای ایشان شده؛ در اعتراض به ماهها شکنجه و انواع فشارهای روحی و جسمی بر ایشان، خانواده ایشان و دیگر همراهانمان در جمعیت ال یاسین؛ در اعتراض به  انواع حملات و تخریبهای مطبوعاتی و رسانه ای که اخیرا شدت و گستردگی بیشتری گرفته است؛  از امروز اقدام به اعتصاب غذا میکنیم.

ما اعضای جمعیت ال یاسین بعد از صدها نامه و درخواست و پیگیریهای مکرر از مسئولان کشور که متاسفانه به هیچ اقدام مثبتی منجر نشد، تصمیم گرفتیم برای اعلام خواسته مان مبنی بر آزادی سریع ایشان، انجام معاینات پزشکی توسط تیم پزشکی مجرب، آزادی دیگر اعضای دستگیر شده و رسیدگی عادلانه به پرونده اینگونه عمل کنیم.

ما ادامه زندانی بودن استاد ایلیا را عملی فاقد هر توجیه حقوقی یا انسانی میدانیم و از مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران خواستاریم با آزاد کردن ایشان به این فضای مشکوک درباره پرونده ایشان و مشکلات ایجاد شده جسمی در مدت زندانی شان پایان دهند.

ما بر این درخواست خود مصریم و تحقق ان را حق مسلم خود می‌دانیم و آن را با اعتصاب غذای خود از تاریخ ۱۹/۳/۸۸  به همه اعلام میکنیم. یاری از خداوند و پیروزی نزدیک است.