دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نسبت به حذف «روز جهانی کتاب کودک» (۱۴ فروردین‌ماه) در اغلب تقویم‌های منتشره سال ۸۸ ابراز ناخر‌سندی

شهروند ۱۲۲۴ ـ پنجشنبه  ۹ اپریل  ۲۰۰۹


 

ایسنا: دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نسبت به حذف «روز جهانی کتاب کودک» (۱۴ فروردین‌ماه) در اغلب تقویم‌های منتشره سال ۸۸ ابراز ناخر‌سندی کرد.

شهرام اقبال‌زاده انتقاد کرد: حذف روز جهانی کتاب کودک در اول سال فقط ناشی از غفلت نیست، بلکه نشان از ناآگاهی عمیق ما نسبت به فرهنگ ملی و بین‌المللی دارد.

او گفت: اگر قرار است توسعه‌ای موزون داشته باشیم، باید به فرهنگ که پایه آن بر مطالب نوشتاری است توجه کنیم و در این راستا کتاب و روز جهانی آن اهمیت پیدا می کند.

این مترجم ادبی تاکید کرد: نسلی که باید فرهنگ کتابخوانی را توسعه دهد، الزاما اهل کتاب است، بنابراین توجیهی در حذف روز جهانی کتاب کودک دیده نمی شود، مگر آن که برای برخی از دست اندر کاران ، کودکان جماعتی قابل توجه در نظر گرفته نشده باشند، که البته این خود نشان از فقر فرهنگی آنان دارد.