شهروند- لودمیلاالکسیوا، فعالحقوق بشر روسی که “مادربزرگ جنبش حقوق بشر در روسیه” لقب گرفته است درسن ۹۱ سالگی درگذشت. لودمیلا الکسیوا تمام عمرش برای حقوق بشر جنگید و فعالیت کرد.او در اتحاد جماهیر شوروی دهه ی ۷۰ میلادی، در دوران تبعیدش در آمریکا و سپس دربازگشت خود به روسیه و در زمان ولادیمیر پوتین دست از مبارزات خود برنداشت.

نزدیکان و دوستان الکسیوا می گیوند مرگش را باور ندارند و بی شک او همیشه در همین نزدیکی و در میان آنهاست. همگان لودمیلا الکسیوا را به خاطر شوخ طبعی و انرژی مثبتش به یاد می آورند. لودمیلا همیشه سعی می کرد بهترین نصیب و بهره را از هر موقعیتی ببرد و همیشه در حال دست انداختن پلیس بود.

لودمیلاالکسیوا یکی از بنیانگذاران سازمان حقوقی بود. او می توانست با هرکسی، حتی ولادیمیر پوتین، به زبان خودش حرف بزند و به او نزدیکشود، و برای تغییر آنچه لازم بود هیچ وقت نا امید نمی شد.

الکسیواهمیشه می گفت نمی توان یک مرد قوی را با یک مرد قوی مهربان تر جایگزین کرد و به دمکراسی دست پیدا کرد. تنها راه دست یابی به دمکراسی از طریق حاکمیت قانون است واز این طریق یک جامعه ی مدنی ساخته خواهد شد.