شهروند- مرکزخرید یورک دیل، یکی از بزرگ ترین مراکز خرید در کانادا، به جمع دارندگان سرویس های بهداشتی برای تمامی جنسیت ها پیوست. مشتریان از این به بعد می توانند بی توجه به جنسیت از این سرویس های بهداشتی استفاده کنند.

یورک دیل اولین مرکز خریدی نیست که این سرویس های بهداشتی را در اختیار مشتریان می گذارد. این سرویس های بهداشتی برای افراد با هویت های جنسیتی مختلف و افرادی که به هر دلیلی نیاز دارند تا در هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی همراه داشته باشند تاسیس شده است.

پیش از یورک دیل،چندین دانشگاه در تورنتو، موزه ی رام و برخی رستوران ها و مراکز توریستی این سرویسهای بهداشتی را تاسیس کرده اند.

این سرویسهای بهداشتی در کنار دیگر سرویس های بهداشتی که برای زنان و مردان به صورت جداگانه و از قبل تاسیس شده است، در اختیار مشتریان است. هم اکنون بسیاری از مراکز تفریحی مانند استخرهای عمومی در سراسر کانادا دارای این سرویس های بهداشتی ویژه ی تمامی جنسیت ها هستند.