شهروند-باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک سه شنبه ۱۸ دسامبر اعلام دکرد که بنیاد خیریه ترامپ، رییس جمهور آمریکا، به اتهام تخلفات مالی و تاثیر گذاری در روند انتخاباتریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ منحل می شود.

خانم آندروودمی گوید که دونالد ترامپ و فرزندانش که گردانندگان این خیریه هستند از آن برای امور شخصی خود و دخالت در روند انتخابات استفاده کرده اند. بنیاد خیریه ی ترامپ ازماه ژوئن امسال متهم شد.

دادستان کل نیویورک می گوید که این بنیاد باید جریمه ای معادل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاربپردازد. همچنین دادستان کل نیویورک خواهان این است که رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا را برای مدت ۱۰ سال از فعالیت در بنیادهای خیریه محروم کند و گفته است که همین محرومیت را برای فرزندان ترامپ و برای مدت یک سال درخواست کرده است.

انحلال این بنیاد خیریه به گفته ی باربارا آندروود نشان دهنده ی حاکمیت قانون در ایالات متحده ی آمریکاست. تحقیقات درباره ی این بنیاد خیریه و معاملات شخصی خانواده ی ترامپ درسایه ی آن، دو سال است که جریان دارد.

دونالد ترامپ پیشتر به راه اندازی این پرونده شکایت کرده بود و گفته بود که در این مورد امتیازی نمی دهد و اعلام کرده بود که این طرح دمکرات های آمریکا است و می خواهند علیه اوهرکاری انجام دهند. اما ظاهرا دونالد ترامپ و خانواده اش به صورت خودخواسته قبول کرده اند که این بنیاد را منحل کنند.