شهروند-آزاده داودی:  شایدبرای کسانی که ساکن تورنتو هستند برج سی ان جذابیت خودش را از دست داده باشد و به راحتی و بدون دیدن زیبایی های آن از کنارش هر روز عبور کرده و سر کار بروند. امااز دید توریست هایی که از سراسر جهان به تورنتو می آیند برج CNیکی از محبوب ترین مقصدهای توریستی است و هرسال بازدیدکنندگان بسیاری دارد.

براساس آمار منتشر شده از Uber برج سی ان در سال ۲۰۱۸ سومین مقصد توریستی در جهان بوده است. در رتبه بندی اوبر برج ایفل و کاخ باکینگهام بعد از برج سی ان قرار دارند و برای اهالی تورنتو شاید این خبر بسیار خوشحال کننده ای باشد و از این به بعد با توجه بیشتری از کنار این بنای توریستی عبور کنند.

در میان کشورهای جهان بیشترین تردد توریستها به لحاظ مسافتی در کشورهای امریکا، برزیل وهند بوده است. ساختمان EmpireSatet در رتبه ییک مکان های توریستی و هرم بزرگ جیزه در مقام دهم قرار دارد.