نواندیش: تهران، پرجمعیت ترین شهر آسیای غربی با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر، در آستانه رخدادی بزرگ قرار دارد و خطری بزرگ آن را تهدید می کند. براساس گزارش ها فرونشست زمین باعث می شود بخش هایی از این شهر هر ساله به میزان خطرناک ۲۵ سانتیمتر فرو رود.

به گزارش نواندیش، مرکز تحقیقات آلمانی علوم زمین شناسی در پتسدام تحقیقی را در مورد فرونشست زمین در تهران منتشر کرده اند که دیلی اکسپرس آن را منتشر کرده است. دانشمندان این مرکز از داده های ماهواره ای برای نشان دادن میزان فرونشست استفاده می کنند. بر اساس این داده ها زمین در این شهر آرام آرام از درون شروع به نشست می کند. این تیم با استفاده از ابزار شناخته شده به عنوان رادیو مصنوعی دیافراگم (Interferometric InSAR) می توانند هر ساله شکل زمین را بررسی نمایند و تغییرات رخ داده را ثبت کنند.

براساس این داده ها نشان داده شده که به عنوان مثال در محدوده زمین فرودگاه بین المللی تهران زمین حدود ۵ سانتیمتر در هر سال نشست می کند، میزانی که متأسفانه تازه یکی از مناطق متوسط ​​فرونشست بود.

بر اساس اطلاعات و تحقیقات صورت گرفته تخمین زده می شود که سه ناحیه در تهران به میزان یک چهارم متر در سال نشست کنند. یکی از دلایل عمده این اتفاق این است که بسیاری از حوزه های آب زیرزمینی ایران به شدت تخریب شده اند.

خشکسالی و افزایش تقاضای آب فضاهای عمده ای را در درون خاک، شن و سنگ زیر پایتخت ایران به وجود آورده که به تدریج منجر به فروپاشی از درون می شود.

این تیم در مقاله پژوهشی خود با عنوان «سنجش از راه دور محیط زیست» نوشته اند: «در دهه های اخیر، رشد سریع جمعیت همراه با توسعه شهری و صنعتی نیاز به منابع آب در دشت تهران را افزایش داده است. در اثر فراگیر شدن استفاده آبهای زیرزمینی، دشت تهران سریعا در حال نشست و فروپاشی است!

بر اساس آمارها میانگین سطح آب های زیرزمینی در تهران از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۱ حدود ۱۲ متر (۳۹.۳ فوت) کاهش یافته است. شکاف زمین، آسیب رسیدن به ساختمان ها، تغییر در زمین و شکاف در دیواره ها، شواهدی از تراکم ناشی از آب زیرزمینی است که در دشت تهران مشاهده شده است.

انتظار می رود اگر مدیریت آبهای زیرزمینی موثر واقع شود، تخلیه مداوم در تهران سبب آسیب بیشتر به زیرساخت ها به ویژه در مناطق سیلاب جابجایی در مناطق شهری تهران و فرودگاه امام خمینی (ره) خواهد شد.

اکنون محققان امیدوارند که هنوز خیلی دیر نشده باشد و بتوان با مدیریت آب های زیرزمینی به داد تهران رسید و از رخ دادن فاجعه جلوگیری کرد.