شهروند- بهرنگ رهبری: سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با اعلام این که  دختر ۱۵ساله کودک محسوب نمی شود، گفت: “مادربزرگ من در ۹سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت.”

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در دفاع از رد طرح ممنوعیت کودک همسری در مجلس گفت: از نظر نمایندگان در کمیسیون حقوقی دختر ۱۵ ساله کودک محسوب نمی شود و برحسب سنجش توانایی و ویژگی ها قابلیت ازدواج را دارد.

آقای نوروزی با اشاره به اینکه پزشکان و روانشناسان در بررسی هایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دختر ۱۴ یا ۱۵ساله توان اداره زندگی ندارد، گفت: ولی در مقابل بر اساس شرع اسلام، مرکز فقهی قم، نظر کارشناسان ایرانی و لبنانی و رویکرد مطرح شده از سوی برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارسال نظر مراجع این نظر استنتاج شد که دختر حد بلوغش از ۹ سال شروع می شود.

او درباره ازدواج دختران در سن ۱۰سالگی در کشور نیز گفت: مادربزرگ خود من در ۹سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت.

ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.