جمع آوری بیش از صد و هفتاد هزار دلار کمک مالی برای خاکسپاری و یادبود الایجا مارچ

 

شهروند علی شریفیان: والدین الایجا مارش او را نزد خاله اش گذاشته بودند. خاله این پسربچه سه ساله ساعت نه و نیم شب او را خوابانده است. بر اساس ویدیویی که پلیس از سیستم مدار بسته ساختمان به دست آورده، الایجا کمی از ساعت چهار بامداد گذشته در تاریکی و سرمای حدود منهای ۳۰ درجه در حالی که تنها یک دایپر به پا و تی شرتی به تن داشته از ساختمان محل اقامت خاله اش خارج شده است. حدود ساعت هفت بامداد خاله اش متوجه غیبت او شده، فورا به پلیس تلفن زده است. همسایه ها خبردار شده اند. ده ها نفر از ماموران پلیس و مردم و همسایگان به جستجوی الایجا پرداختند. کمی از ساعت ده صبح گذشته یکی از جستجوگران الیجا را در باریکه فاصله بین دو ساختمان، حدود هفت صدمتری ساختمانی که الایجا شب را گذرانده بود، در حالیکه از سرمای کشنده یخ زده بود، پیدا کرده است. امدادگران او را به بیمارستان رساندند و چند ساعت بعد اعلام شد که پسر بچه بخت برگشته بر اثر سرما جان باخته است. بر اساس گزارش امدادگران زمانی که الیجا پیدا می شود، هیچکدام از علامت های حیاتی اش کار نمی کرده است. انتشار این خبر خانواده الایجا و آشنایان و دوستانشان را بهت زده و غمگین می کند و همراه آنها با بازتاب خبر در رسانه ها Elijaمردم تورنتو و همینطور کانادا را در غم بزرگی فرو می برد.

بیل بلر، رئیس پلیس تورنتو و همینطور جان توری، شهردار شهر ضمن تسلیت به خانواده این پسربچه، حادثه درگذشت الایجا مارش سه ساله را بسیار تاسف برانگیز می خوانند. خبر مرگ این کودک شیرین سیما تا چند روز، همه خبرها را تحت الشعاع خود قرار داد. رئیس پلیس در کنفرانس خبری به والدین یادآور شد که مراقب کودکان خردسال خود باشند. آنها را تنها نگذارند.

یهودا فرانکن، متخصص حفاظت از کودکان در مصاحبه ای با برنامه بامدادی سی بی سی ضمن توضیح و تفسیر این حادثه، در قسمتی از سخنان خود تاکید کرد که کارهایی که کودکان خردسال می کنند، قابل پیش بینی نیست.

برای خاکسپاری و برگزاری مراسم یادبود الایجا، فراخوان کمک داده شد و مردم تورنتو بیش از ۱۷۳ هزار دلار جمع آوری کردند. این در حالی است که در شبکه های اجتماعی از مردم دعوت شده بود برای مخارج خاکسپاری و یادبود الایجا که حدود بیست هزار دلار می شود، کمک کنند. ژرژت مارش، مادر الایجا، همانند پدر او که پس از شنیدن مرگ دلخراش پسرش از شدت اندوه نتوانسته بود با خبرنگاران صحبت کند، از مردم به خاطر همدردی و پشتیبانی شان سپاسگزاری کرد.

روز جمعه هفته گذشته در حالی که تنها یک روز از این حادثه تاسف برانگیز گذشته بود، در حوالی بلوار غربی لیک شور و خیابان دوازدهم اتوبیکو در هوای منهای ۱۴ درجه یک پسربچه چهار ساله دیده می شود که دارد بی هدف در محله پرسه می زند. یکی از همسایگان او را می شناسد. فورا پسربچه را در پتوی گرمی پیچیده و به خانه شان می برد. وقتی به خانه پسربچه می رسد، می بیند هیچکس در خانه نیست. با پلیس تماس می گیرد. در این حادثه که حدود نیمروز اتفاق افتاد، پلیس مادر ۲۳ ساله پسربچه را به اتهام تنها گذاشتن کودک زیر ده سال خود دستگیر می کند. مادر با گذاشتن دو هزار دلار وثیقه مالی آزاد شده است و قرار است به زودی محاکمه شود.