شهروند- حدود سه میلیون کانادایی از اعتبار خرید خانه استفاده می کنند اما حدود نیمی از این افراد نمی دانند دقیقا این اعتبار به شکلی عمل می کند و آنها چقدر بدهکارند و چه چیزی را پرداخت می کنند. اخیرا میزان اعتبار خرید خانه که به اختصار HELOC نامیده می شود، بسیار افزایش پیدا کرده است ولی بسیاری از کانادایی ها نمی دانند دقیقا درگیر چه نوع پرداختی هستند و چه قراردادی بسته اند.

بیشتر افرادی که از HELOC استفاده می کنند تنها سود متعلق به این اعتبار را ماهیانه پرداخت می کنند و ممکن است هرگز نتوانند به پرداخت واقعی نزدیک شوند مگر اینکه خانه ی خود را بفروشند.

این نوع اعتبارها بسیار راحت تر از انواع دیگر وام های خرید مسکن توسط بانک ها ارائه می شود و متقاضیان می توانند حدود ۶۵ درصد قیمت خانه را دریافت کنند. برای بسیاری از مشتریان چنین اعتبارهایی به ظاهر ارزان تر از دیگر انواع وام است و مخصوصا جوانان بین ۲۵ تا ۳۵ سال تمایل شدیدی به گرفتن این اعتبار دارند.

اما بسیاری از این افراد غافلند که بانک ها اختیاراتی دارند که این اعتبارها را بسیار سئوال برانگیز می کند. بانک ها می توانند هرزمانی بخواهند به راحتی سود HELOC را افزایش دهند، می توانند هر زمانی بخواهند از مشتریان مانده ی اعتبار را طلب کنند، اگر بخواهیم HELOC را به موسسه اعتباری دیگری منتقل کنیم هزینه های آن با مشتری است و بانک ها می توانند میزان اعتبار را افزایش و یا کاهش دهند.