شهروند: هفته گذشته مونترال شاهد حراجی جالب و استثنایی و در عین حال تاریخی بود. شرکت حمل و نقل عمومی مونترال حراجی بزرگی از صدها و شاید هزارها تکه از «تاریخ مترو مونترال » برگزار کرد. از اولین ساعت بامداد دوشنبه، روز حراج، صدها نفر در صفی طویل منتظر ورود به محل حراج و به دست آوردن تکه ای از «تاریخ مترو مونترال» شدند. در این حراج از صندلی متروهای قدیمی سالهای ۱۹۶۰ تا تابلوی ایستگاه های مختلف که بارها عوض شده اند به حراج گذاشته شده بود.

متروی مونترال در اکتبر ۱۹۶۰ با الگو برداری از مترو پاریس در سه خط و با ۲۶ ایستگاه ساخته شد. اکنون اما ۶ خط دارد با حدود ۷۰ کیلومتر طول و ۶۸ ایستگاه و روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای رفت و آمد در جزیره مونترال از آن استفاده می کنند.

در سال ۲۰۱۰ اعلام شد که مترو مونترال از زمان تأسیس تاکنون هفت میلیارد تن را جابجا کرده است. این مترو در دوران و به ابتکار شهردار قدرتمند مونترال ژان دراپو ساخته شده است.