شهروند- به نقل از سخنگوی سازمان حمل و نقل شهری تی تی سی، بهای تی تی سی به احتمال زیاد از بهار ۲۰۱۹ افزایش می یابد. کمیته ی حمل و نقل شهری تورنتو اعلام کرد که این افزایش بها که به میزان ۱۰ سنت است برای بازنگری و تایید ماه مارچ به شورای شهر تورنتو فرستاده خواهد شد و در صورت قبولی از ماه آوریل ۲۰۱۹ اجرایی است.

بر اساس این تغییرات بهای جدید کارتهای پرستو (Presto) برای هربار استفاده به ۳.۱۰ سنت افزایش خواهد یافت، اما بهای توکن به صورت نقدی به همان میزان ۳.۲۵ باقی می ماند. بهای کارتهای ماهیانه ی پرستو نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت .

این میزان افزایش بها باعث خواهد شد که  تی تی سی بتواند کسری بودجه ی ۳۳ میلیون دلاری خود را طی ۱۵ سال آینده تأمین نماید. در ده سال اخیر این هشتمین بار است که بهای بلیت تی تی سی افزایش می یابد.