شهروند ـ روز سه شنبه فروشگاه زنجیره ای شاپرز تایید کرد که درخواستی ارائه کرده است تا بتواند مجوز رسمی تولید ماری جوانای دارویی را دریافت کند، خبری که باعث خوشحالی تولیدکنندگان رسمی ماری  جوانا شد. به گفته ی سخنگوی Tweed، یک شرکت تولید ماری جوانای دارویی، این خبر نشان دهنده ی آن است که این صنعت به سطح بالایی از اعتبار دست پیدا کرده است، اتفاقی که نزدیک به دو یا سه سال پیش وجود نداشت و دخالت فروشگاه بزرگی مانند شاپرز در این صنعت، گویای این است که ماری جوانا به عنوان گزینه ای دارویی در حال پیشرفت است.

shoppers-drug-mart

بر اساس اظهارات مقامات شاپرز اگرچه این فروشگاه می خواهد که تولیدکننده ماری جوانای دارویی باشد با این حال یکی دیگر از دلایل درخواست این فروشگاه برای دریافت مجوز تولید،  شرکت کردن در این صعنت رو به رشد است و شاپرز امیدوار است که دولت انتاریو با تایید درخواست این فروشگاه قدمی مثبت در جهت بهبود اوضاع برای بیماران متقاضی این دارو بردارد.

هم اکنون بیمارانی که از این گیاه دارویی استفاده می کنند باید نسخه ی خود را به تولیدکنندگان رسمی ماری جوانا تحویل دهند و تنها می توانند داروی خود را از طریق پست دریافت کنند. با کسب مجوز شاپرز، بیماران می توانند مسیر راحت تری برای تهیه ماری جوانا داشته باشند.