شهروند- استوارت فوگل استاد دانشگاه اتاوا، سالهاست در زمینه ی تاثیرات خواب بر یادگیری و حافظه تحقیق می کند. نتایج یافته های تحقیقات فوگل تاکنون نشان می دهد که خواب تاثیر بسیار زیادی بر روی شکل گیری حافظه و یادگیری دارد و کمبود آن می تواند اثرات جدی و جبران ناپذیری را به مغز افراد ایجاد کرده و موجب بیماری “زوال عقل” و یا همان فراموشی شود.

به گفته ی فوگل هر انسان بالغ در شبانه روز به هشت ساعت خواب کامل نیاز دارد. در هنگام بیداری آموخته های ما در حافظه ی کوتاه مدت ذخیره می شود و درهنگام خواب این آموخته ها به حافظه ی بلند مدت و بخشی که اصطلاحا هارد درایو نامیده می شود منتقل می گردد. اگر میزان خواب افراد کافی نباشد این انتقال آموخته ها صورت نمی گیرد و همین موجب می شود که در دراز مدت افراد دچار کمبود حافظه و فراموشی شوند و انگار چیزی نیاموخته اند.

به گفته ی فوگل بسیاری از بزرگسالان در امریکای شمالی بسیار کمتر از هشت ساعت خواب در شبانه روز دارند و تمام کارهای خود را به مهمترین بخش زندگی شان که همانا خوابیدن است ترجیح می دهند. بسیاری فکر می کنند که کم خوابیدن تنها باعث خستگی و خواب آلودگی شان در روز بعد است و سعی می کنند این خستگی را بهبود بخشند در حالی که اثرات دراز مدت این کم خوابی خطرناک تر و ماندگارتر از یک خستگی و خواب آلودگی معمولی است.