شهروند- فرانسوا لگالت نخست وزیر کبک در سخنرانی اش در کاخ الیزه در پاریس و در حضور امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه، اعلام کرد که استان کبک در تلاش است تا مهاجران بیشتری را از کشورهای اروپایی و بویژه فرانسه جذب کند.

او همچنین اعلام کرد که یکی از بزرگترین مشکلات مهاجرتی کبک این است که بسیاری از افرادی که با این استان می آیند نمیتوانند زبان رسمی این استان را به درستی صحبت کنند و برای شرایط کاری این استان واجد شرایط نیستند. این سخنان لگالت با ادعاهایش در زمان کمپین های انتخاباتی بسیار تناقض دارد و واکنش های زیادی را در میان دیگر مقامات استان کبک ایجاد کرده است.

لگالت در زمان کمپین های انتخاباتی اعلام کرده بود که مشکل استان کبک تمرکز بر زبان فرانسه است درحالی که باید بیشتر به شرایط بازار کار و قابلیت های کاری افراد توجه کند. او همچنین وعده داد که به تازه مهاجرین سه سال فرصت داده خواهد شد تا آزمون فرانسه را به انجام برسانند. یکی از مقامات کبک میگوید که لگالت نمیتواند در کانادا ادعایی کند وسپس در فرانسه حرف دیگری بزند. استان کبک در تلاش است تا میزان مهاجران به این استان راکاهش داده و از ۵۰,۰۰۰ نفر به حدود ۴۰,۰۰۰ برساند.