در این ستون قصد دارم هر هفته یک پرونده از هزاران پرونده خونین نظام جمهوری اسلامی را بازخوانی کنم. بسیاری از این پرونده ها آنقدر تکان‌دهنده است که گاه کلمات هم نمی‌توانند بار فاجعه را با خود حمل کنند. 

بازخوانی این پرونده های قدیمی به یادمان می‌آورد که لبخند زنندگان، مصلحان و معتدلان امروز درخت انقلابشان را با چه خون هایی آبیاری کردند. 

در انتخاب این پرونده ها جهت فکری قربانیان برایم مطرح نبوده و هیچ خط قرمزی را مدنظر قرار نداده ام.

نام خانم طاهره آقاخانی مقدم در فهرست “اسامی برخی از زنان که در جمهوری اسلامی اعدام شده اند” درج شده. این فهرست توسط انجمن زنان ایرانی کلن (آلمان) به کمک زندانیان سیاسی سابق تهیه شده است. فهرست مذکور شامل ۱۵۳۳ نام است.

همچنین، خبراعدام خانم آقاخانی مقدم در ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید.

این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

اطلاعات تکمیلی درباره خانم آقاخانی مقدم از طریق فرم الکترونیکی توسط فردی آشنا با این مورد برای بنیاد برومند ارسال شده است. بنابراین اطلاعات، خانم آقاخانی مقدم، فرزند نوروزعلی، در سال ۱۳۳۸ در تهران متولد شده است. مادرش خانه دار و پدرش ارتشی بود که درهشت سالگی وی فوت کرد. خانم آقاخانی مقدم دانشجوی فیزیک دانشگاه ملی و هوادار سازمان نبرد – خط سوم بود. همسر وی، علی عالم زاده، مسئول کمیته‌ کارگری سازمان نبرد، هم در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ اعدام شد.

سازمان نبرد برای آزادی طبقه کارگر در تابستان سال ۱۳۵۷ توسط گروه کوچکی منشعب از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر تأسیس شد. سازمان نبرد اختلاف اصولی یا تئوریک چندانی با سازمان پیکار نداشت. سازمان پیکار از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شده بود. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را “سوسیال امپریالیست” و چین را منحرف از اصول مارکسیسم – لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. فعالیتهای سازمان نبرد که بیشتر به چاپ نشریه بستگی داشت در پی سرکوب وحشیانه رژیم درسال ۱۳۶۰ متوقف شد.

دستگیری و بازداشت

بنابراطلاعات مندرج در فرم الکترونیکی، خانم آقاخانی در پاییز سال ۱۳۵۹ در خانه سازمانی خود دستگیر و به زندان اوین منتقل می‌شود. به گزارش هم بندی‌های خانم آقاخانی مقدم، وی با وجود حامله بودن بارها شکنجه شده بود. به دلیل عدم همکاری با بازجویان، او از هرگونه ملاقات یا تماس تلفنی در تمام مدت اسارت محروم بود.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه خانم آقاخانی مقدم در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات وارده بر خانم آقاخانی مقدم اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محروم هستند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه خانم آقاخانی مقدم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات خانم آقاخانی مقدم اطلاعی در دست نیست.

حکم

بنابر گزارش فرم الکترونیکی، خانم آقاخانی در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در زندان اوین اعدام شد. براساس ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، طریق اعدام وی تیرباران بود.

منبع: بنیاد عبدالرحمان برومند