لولا لانج از کلاب های شناخته شده ی موسیقی در تورنتو است. لولا لانج دو سال است که به ابتکاری ستودنی دست زده است، ابتکار ارائه ی موسیقی  …


شهروند ۱۲۲۴ ـ پنجشنبه  ۹ اپریل  ۲۰۰۹


 آرمیک موساخانیان (ردیف عقب دوم از چپ) در جمع هنرمندان

لولا لانج از کلاب های شناخته شده ی موسیقی در تورنتو است. لولا لانج دو سال است که به ابتکاری ستودنی دست زده است، ابتکار ارائه ی موسیقی ملل در زیر یک سقف. سال پیش این برنامه با موفقیت برگزار شد و امسال نیز با حضور چندین گروه موسیقی مهم و شناخته شده از سراسر جهان برگزار می شود. از جامعه ی ایرانیان کانادا امسال دو گروه موسیقی حضور دارند: گروه "Santerias" به سرپرستی و خوانندگی "آرمیک موساخانیان" که از هنرمندان موسیقی و آواز ارامنه ایران است هفتم ماه می برنامه دارد و  Persian Version  با حضور سلی و همکاران او جمعه ۱۵ ماه May برنامه خواهد داشت. با توجه به اینکه قیمت بلیت این کنسرت ها ۱۵ دلار تعیین شده، لذا شهروندان بیشتری می توانند از این برنامه ها بهره مند شوند.

در کنفرانس مطبوعاتی که با حضور رسانه های کانادایی روز سه شنبه در لولا لانج، برگزار شد، جای سلی و گروهش خالی بود. در این کنفرانس آرمیک موساخانیان به شهروند گفت که ترانه هایی به زبان های فارسی، ارمنی و انگلیسی خواهد خواند و از هموطنان دعوت کرد که در برنامه ی او شرکت کنند. علاوه بر دو گروه ایرانی یاد شده دهها گروه موسیقایی نامدار جهانی در این فستیوال فراموش نشدنی موسیقی حضور دارند که گوش دادن به این رنگین کمان موسیقی موهبتی ست که تنها در شهرهای چندفرهنگی مانند تورنتو می تواند نصیب آدم شود. از این موهبت خود را محروم نکنیم بویژه که سلی و آرمیک و دو گروه موسیقی ایرانی در این رنگین کمان حضور دارند.