شهروند- ۲۷ ژانویه روز جهانی یادآوری واقعه ی وحشتناک و تکان دهنده ی هولوکاست است. براساس نتایج آماری که به تازگی منتشر شده است از هر پنج کانادایی یک نفر درباره ی این اتفاق شوم تاریخی هیچ اطلاعی ندارد و تاکنون اصلا این نام را نشنیده است.

به گفته ی تاریخ شناسان این آمار بسیار تکان دهنده است و نشان می دهد که مدارس کانادا در توصیف و فهم این واقعه ی تاریخی که منجر به قتل حدود شش میلیون یهودی طی جنگ جهانی دوم شد، بسیار کوتاهی کرده اند.

یکی از این مورخان به نام Naomi Azrieli که بنیانگذار موسسه تحقیقاتی Azrieli است و این آمار را منتشر کرده است می گوید که وحشتناک تر از این عدم اگاهی ، فاصله ی نسل پیر و جوان است.

به گفته ی او پیرترها در کانادا از این واقعه اطلاع دارند و برخی از آنها از بازماندگان هولوکاست هستند و یا نزدیکی خویشاوندی با بازماندگان دارند. اما نسل بعد از این افراد به تدریج از آگاهی شان نسبت به این واقعه کاسته شده است.

این آمار در انگلستان کمی متفاوت است. به گفته ی یک مرکز تحقیقاتی از هر بیست انگلیسی یک نفر معتقد است که اصلا هولوکاست اتفاق نیفتاده است.

این ناآگاهی و فراموشی جمعی بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است. روز جهانی یادآوری واقعه ی هولوکاست مصادف است با آزاد سازی یکی از کمپ های آشویتز توسط نیروی های ارتش شوروی سابق.