شهروند- ماکسی در ایران متولد شد. روزی هنگام بازی خارج از خانه و زمانی که تنها ۴۰ روزه بود فردی روی صورتش اسید پاشید. براثر این حادثه ی دلخراش لبها، چشم راست و گوش راستش کاملا از بین رفت و ذوب شد. اگرچه خانواده اش در ایران بسیار اورا دوست داشتند ولی نمی توانستند از پس مخارج درمان و جراحی او در تهران بربیاند. ماگسی به کمک یکی از فعالان حقوق حیوانات در ایران توانست کمی بر دردهایش غلبه کند ولی در نهایت خانواده و این فعال به این نتیجه رسیدند که او را به امریکای شمالی بفرستند تا بتواند جراحی شده و از این درد رهایی یابد.

در همان زمان دختری به نام سام تایلر که در ونکوور زندگی می کرد تصمیم گرفت به سگی که آسیب دیده است کمک کند. تایلر در وب سایت Loved At Last Dog Rescue به ماگسی که اسم ایرانی اش هاپوچی بود برخورد کرد و تصمیم گرفت اورا به کانادا آورده و مخارجش را تقبل کند. ماکسی قرار است بزودی صورتش جراحی شود و دکترش بسیار امیدوار است که بتواند تا حدود زیادی صورتش را بهبود بخشد . هزینه ی این جراحی چیزی حدود ۷۰۰۰ دلار برآورد شده است.

تایلر می گوید دلیل تغییر اسم هاپوچی این بود که تلفظ این اسم در انگلیسی برایش بسیار دشوار بود. ماکسی در هنگام ورود به کانادا بسیار ترسیده بود و در روزهای اول غذا نمی خورد اما مدتی بعد به خانواده ی جدیدش عادت کرد و هم اکنون سگ لوس و مامانی تایلر است.