شهروند- آمار به دست آمده توسط شبکه خبری سی بی سی نشان می دهد که برنامه ی وام “اوسپ” که توسط دولت لیبرال قبلی در سال ۲۰۱۷ تصویب شد بسیار به نفع دانشجویان بوده است و باعث شده است که ۴۰ درصد دانشجویان انتاریو به تحصیل رایگان دسترسی پیدا کنند.

این برنامه ی وام اوسپ توسط دولت محافظه کار آقای فورد کنسل شد و قرار است برنامه ی دیگری با تغییرات اساسی در بخش کمک های مالی بلاعوض و کاهش اندک در میزان شهریه برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ جایگزین شود.

این تغییرات با واکنش ها و اعتراضات گسترده ی دانشجویان در انتاریو مواجه شد و بسیاری از این افراد و نمایندگانشان روز دوشنبه بار دیگر در مقابل پارلمان انتاریو دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. میزان کمک های مالی بلاعوض در کالج ها و دانشگاه های انتاریو با یکدیگر متفاوت است و معمولا این مراکز تحصیلی ترکیبی از هر دو را به دانشجویان ارائه می دهند. در میان تمام کالج ها و دانشگاه های انتاریو سه کالج لویالیست، سنتنیال و جورج براون بهترین  و بیشترین کمک های مالی بلاعوض را به دانشجویان ارائه می دهند.

یکی از مقامات کالج جورج براون می گوید که برای سال تحصیلی آینده بسیار نگران دانشجوهاست و نمی داند که تغییرات در برنامه اوسپ چه تغییری در روند ثبت نام دانشجویان ایجاد کند.

بسیاری از دانشجویان ممکن است به دلیل کم شدن کمک های مالی بلاعوض نتوانتد به صورت تمام وقت به تحصیل بپردازند. دولت محافظه کار فعلی معتقد است که برنامه ی قبلی بار مالی بسیار زیادی را بر گردن دولت گذاشته است اما به گفته ی متخصصان، آقای فورد به منابع درست و دقیق در این زمینه دسترسی ندارد.