شهروند- علی شریفیان: این دوره از مبارزات انتخاباتی، بجز اینکه به لحاظ مدت زمان ۱۱ هفته ای آن در تاریخ انتخابات کانادا بی سابقه بوده است، مسائل عجیب دیگری هم در آن مطرح شده است. از جمله برای چندی مسئله مخالفت دولت با پوشیدن حجاب در جریان مراسم شهروندی و شکایت زونرا اسحاق زنی که موضوع این مخالفت شده بود، به دادگاه بودNEqAB.

ابتدا دادگاه عالی با دولت مخالفت کرد و اعلام کرد ممنوعیت پوشیدن حجاب به هنگام گرفتن شهروندی خلاف حقوق شهروندی است و با این ترتیب مخالفت دولت ناوارد دانسته شد. دولت فرجام خواهی کرد. دادگاه فرجام خواهی انتاریو در تورنتو هم فرجام خواهی دولت هارپر را رد کرد. دولت خواستار یک نظرسنجی شد. ۸۵ درصد مردم با پوشیدن حجاب موقع گرفتن شهروندی مخالفت کردند. این برگ برنده ای در دست هارپر شد و هارپر با توجه به اینکه تام مولکر گفته بود زنان با نقاب باید قبل از مراسم صورت خود را نشان بدهند و در تشریفات نیازی به اینکار نیست، موضوع را به مناظره ها کشید و سعی کرد با این ترتیب آرای مردم و بویژه آرای مردم کبک را به سوی خود جلب کند. این موضوع کارگر افتاد و ان دی پی که برای چند هفته از شروع مبارزات انتخاباتی در صدر جدول نتایج نظرسنجی ها بود ناگهان به رده سوم سقوط کردzunera-ishaq-at-citizenship-ceremony.

نهایتا آخرین گزارش ها خبر از گرفتن شهروندی خانم اسحاق مسلمان پاکستانی تبار می دهد و با این ترتیب او می تواند در انتخابات شرکت کند و رای هم بدهد.

در تمام این مدت بحث های موافق و مخالف بسیاری درباره «نقاب» مطرح شده که هنوز کم و بیش ادامه دارد. هارپر گفته است اگر به حکومت برسد استفاده از برقع/ نقاب را برای کارکنان دولت ممنوع می کند. مولکر در یک مصاحبه گفته است من می دانستم هارپر از چنین کارتی برای به دست آوردن رای بیشتر استفاده خواهد کرد.