شهروند- ناتالی لیمیو (Nathalie Lemieux)، معاون شهردار گاتینو در کبک و مشاور شورای شهر به تازگی ادعای عجیبی کرده است که دردسرهای فراوانی را برایش ایجاد کرده است.

او هفته ی پیش اعلام کرد که به اسلام هراسی اعتقادی ندارد و به نظرش اسلام هراسی وجود خارجی ندارد. به دلیل این اظهار نظر ناتالی از سمت معاون شهردار برکنار شد.

ناتالی در ادعای جدیدش می گوید که زمین گرد نیست و به اظهارات علمی و آنچه در اخبار در این باره می گویند اعتقادی ندارد و می خواهد خودش در این زمینه تحقیق کند.  ناتالی می گوید چرا ما باید چیزی که توسط مدیا به خوردمان داده می شود را باور کنیم؟ چه کسی می گوید زمین گرد است؟ زمین به اعتقاد ناتالی صاف است.

ناتالی برای پاسخ به ابهامات در دسترس نیست و و منشی اش می گوید که ناتالی این حرفها را در واکنش به یک ویدیو در یوتیوب زده است. هفته ی پیش ناتالی گفته بود اسلام هراسی پدیده ای است که توسط جاستین ترودو به وجود آمده است. به نظر ناتالی مسلمانان خطرناک هستند و رفتارهایشان عجیب است. یکی از مقامات شهری می گوید که اگرچه ناتالی تنها یک نفر است اما این گفته ها می تواند مشکلات فراوانی برای جامعه ی مسلمانان ایجاد کند. اگر گالیله زنده بود ممکن بود دوباره در قرن ۲۱ و در کانادا به چالش کشیده شود.