شهروند- نیکول گلادو (Nicole Gladu) 73 ساله و جین تروچون (Jean Truchon) 51 ساله می خواهند به کمک دکتر خودشان را بکشند اما قوانین دست و پاگیر اتانازی در کانادا این امکان را از آنها سلب کرده است. هردوی این افراد از یک بیماری نادر رنج می برند و می گویند دلشان می خواهد به این عذاب مداوم پایان دهند.

این روزها هر دوی این افراد در دادگاهی در مونترال در تلاشند تا قاضی را راضی کنند در قوانین اتانازی کمی بازنگری کند. بر اساس قوانین کانادا، تنها افرادی می توانند از مرگ خودخواسته به کمک دکتر استفاده کنند که مرگشان بسیار نزدیک و قابل پیش بینی است و یا در آخرین ساعات زندگی شان قرار دارند. برخی قانونگذاران دولت فدرال در این زمینه می گویند که قوانین سخت مرگ خودخواسته برای محافظت از افرادی است که از بیماری های سخت رنج می برند ولی بیماریشان آنقدر شدید نیست که به کمک قانون خودکشی کنند.

ولی وکلای این دو بیمار معتقدند که مرگ به کمک دکتر با خودکشی متفاوت است. این افراد در صحت و سلامت کامل عقل هستند و می خواهند به زندگی شان خودخواسته پایان دهند و برای اینکار تمایل دارند دست به خودکشی نزنند و از دکتر کمک بگیرند. دادگاه فعلی به نفع قوانین فدرال خاتمه یافت و قرار است نوبت بعدی آن در اواخر ماه فوریه برگزار شود.