شهروند علی شریفیان: بر اساس گزارش اداره آمار درآمد کشاورزان کانادا در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال پیش از آن ۳۱ و ۷ دهم درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش چشمگیر به دلیل بالا رفتن بهای غلات و دانه های روغنی در بازار غذای کانادا و جهان بوده است. بر اساس محاسبات انجام شده و بر اساس آمارهای به دست آمده با این افزایش چشمگیر و قابل توجه درآمد خالص کشاورزان در سال ۲۰۱۲ به مبلغ ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بالغ شده است.

agriculture-canada

درآمد کشاورزانی که در زمینه مرغداری و تولید تخم مرغ فعالیت دارند، ۳ و ۴ دهم درصد و دامدارانی که به پرورش گاو و فروش گاوهای زنده مشغولند به میزان ۲ و ۸ دهم درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش داشته و به مبلغ ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است. پیش بینی می شود در سال جاری به علت افزایش قیمت تولیدات کشاورزی و دامپروری در جهان و بویژه بازار آمریکای شمالی نسبت به سال ۲۰۱۱ و سال ۲۰۱۲ باز هم افزایش پیدا کند.