شهروند- بیماری سرخک در استان بریتیش کلمبیا به شدت شایع شده است. تاکنون نه مورد در این استان گزارش شده است که هفت تای آنها از میان دانش آموزان مدارس ونکوور و یا کسانی است که با آنها در ارتباط بوده اند. شیوع این بیماری تنها مختص به کانادا نیست و در کشورهای دیگری نظیر فیلیپین هم این  بیماری رو به افزایش است. سازمان بهداشت جهانی دلیل شیوع دوباره ی این بیماری را طرز تفکر جدیدی می داند که در سال های اخیر به شدت در میان مردم رواج پیدا کرده است و آن پرهیز از واکسن زدن به کودکان است.

این طرز تفکر جدید که سازمان بهداشت کانادا نیز بر آن صحه می گذارد بسیار مشکل ساز و خطرناک است و دلایل پشت آن اصلا منطقی و صحیح نیست.

کودکانی که به دلیل رواج این تفکر واکسینه نمی شوند در معرض بیماری هایی قرار دارند که سالها برای ریشه کن کردن و از بین بردنشان تلاش شده است و سهل انگاری خانواده ها موجب می شود که این بیماری ها دوباره بازگردند و گریبان بسیاری از افراد را بگیرند. چنانچه در فیلیپین تا کنون ۱۴۰ نفر در سال جدید از بیماری سرخک جان خود را از دست داده اند.

سرخک بیماری واگیرداری است و قبل از تولید واکسن بیماری در سال ۱۹۶۳ سالیانه تقریبا ۲.۶ میلیون نفر از این بیماری جان خود را از دست می دادند. کانادا از سال ۱۹۹۸ تاکنون نمونه ی بیماری سرخک نداشته است و متخصصیان گمان می کنند که شاید نمونه های جدید از طریق افرادی که به کشورهای دیگر سفر می کنند به کانادا آمده باشد. ولی اینکه این افراد بیماری سرخک را از چه کسانی گرفته اند خود شاهدی بر گسترش کمپین واکسن نزدن در جهان است که باید برای آن فکری اندیشیده شود.