خبرنگاران تورنتو استار برای تخمین میزان صداقت مردم شهر تصمیم جالبی گرفتند. ۲۰ کیف پول با محتویات۴۳ دلار و ۷۷ سنت، کارت بانک خودپرداز … 

شهروند ۱۲۲۷  پنجشنبه  ۳۰ اپریل  ۲۰۰۹


 

ماجرای کیف پولهای گم شده و همکاری مردم تورنتو


 

تورنتو استار-۲۵ اپریل: خبرنگاران تورنتو استار برای تخمین میزان صداقت مردم شهر تصمیم جالبی گرفتند. ۲۰ کیف پول با محتویات۴۳ دلار و ۷۷ سنت، کارت بانک خودپرداز، عکس،کارت شناسایی، رسید خرید مواد غذایی و شماره تماس و یک یادداشت عاشقانه در ۲۰ نقطه پر تردد  تورنتوی بزرگ گذاشته شد. تا پیش از چاپ این خبر ۱۵ کیف پول بازگشت داده شد و دو تماس تلفنی برای بازگرداندن دو کیف دیگر صورت گرفته بود که تاکنون موفق به یافتن افراد نشده اند.

از میان یابندگان کیف پولها می توان به جوانانی اشاره کرده که می توانستند پول و کارت را استفاده کرده و کیف را به گوشه ای پرتاب کنند. لیکن آنان با کمال صداقت با شماره تماس گرفته و اعلام کردند کیف پولی یافته اند. بعضی شهروندان که خود چنین تجربه ای داشته اند، سعی کرده بودند خود را جای صاحب کیف پول حس کنند و تعدادی از کیف ها به اداره پلیس رسیده بود و چند تایی نیز خالی از پول بود و سعی شده بود از کارت بانکی آنان استفاده شود.

نتیجه رضایت بخش این آزمایش این بود که حتی در زمان بحران اقتصادی درصد زیادی از شهروندان تورنتوی بزرگ صداقت دارند و این نکته قابل توجهی است. در ضمن اگر شما یکی از یابندگان کیف پولهای یاد شده هستید، می توانید با ما تماس بگیرید. هنوز دیر نشده است.