توفان و باد شدید روز شنبه در تورنتو موجب شکستن تعداد زیادی درخت و واژگون شدن تیرهای برق و به دنبال آن خاموشی برق صدها منزل شد.  


شهروند ۱۲۲۷  پنجشنبه  ۳۰ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار- ۲۶ اپریل: توفان و باد شدید روز شنبه در تورنتو موجب شکستن تعداد زیادی درخت و واژگون شدن تیرهای برق و به دنبال آن خاموشی برق صدها منزل شد. تورنتو از ساعت پنج بعد از ظهر شاهد این تغییر ناگهانی هوا شد و سرعت باد ۱۰۰ کیلومتر در ساعت گزارش شد. در جریان این توفان مردی بر اثر اصابت یک تابلو ۴۰ پوندی در ناحیه سر جراحت زیادی دید. نیروهای امدادی او را در محدوده کندی و شپرد شرق یافتند و به سرعت به بیمارستان سانی بروک منتقل کردند.

در منطقه فینچ و بلوار میلیکن نیز شش تیر برق افتاده و موجب مسدود شدن راه شد. گروهبان پیتر دولامور در این باره می گوید:«احتمالا با افتادن یکی از تیرها بقیه نیز به دنبال آن کشیده شده و بر زمین افتاده اند. یکی از تیرها روی خودرویی افتاده ولی کسی آسیب جدی ندیده است».

بنا به گزارش های رسیده توفان شنبه عصر موجب زخمی شدن تعدادی دوچرخه سوار و موتور سوار و چندین عابر پیاده شده است. سرعت باد در فرودگاه پیرسون ۱۱۵ کیلومتر در ساعت تخمین زده شده که به گزارش سازمان محیط زیست کانادا ، از ژانویه سال ۱۹۷۸ تا کنون چنین توفانی در کانادا رخ نداده است.

در جریان این توفان آتش نشانی تورنتو گزارش داد حدود ۴۰ مورد پارگی کابلهای برق رخ داده است. سخنگوی سازمان برق تورنتو اعلام کرد:«تمام مدت مدیر افراد سازمان را برای تعمیرات به مناطق مختلف شهر می فرستاد. و پرسنل ساعات سخت و پر کاری را سپری کرده اند.» در مناطق اسکاربرو و اتوبیکو تا ساعت ۸:۳۰ شب نیز مامورین برق مشغول به کار بودند. در مجموع حدود ۵۰ هزار خانه و محل کار با قطع برق مواجه بودند. ولی  برق اکثر مشترکان تا عصر یکشنبه و یا صبح دوشنبه وصل شد.